Daily Archives: 2018-05-09

Г.ГООМАРАЛ: МОНГОЛ УЛС ХӨГЖЛИЙН ЗАМААС ЗАРИМ ТАЛААРАА ИХ ХОЛ БАЙНА

Г.ГООМАРАЛ: МОНГОЛ УЛС ХӨГЖЛИЙН ЗАМААС ЗАРИМ ТАЛААРАА ИХ ХОЛ БАЙНА

Тайваний Нанхуа их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын доктарантад суралцахын зэрэгцээ Нанхуа их сургуульд багшилж буй Г.Гоомаралтай ярилцлаа. Та бүхэн хорин долоон настай докторантийн ярилцлагаас эерэг хандлага, зөв үлгэр д ...

Close
Translate »